Nagrody

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1. Nagrody pieniężne

I NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł netto

II NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 35 000 zł netto

III NAGRODA 
– kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł netto

2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla jednego Uczestnika Konkursu który otrzymał I Nagrodę lub Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla dwóch Uczestników konkursu, którzy otrzymali dwie równorzędne najwyższe Nagrody.

3. Organizator przewiduje przyznanie dwóch dodatkowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 15 000 zł netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.