Harmonogram

aktualizacja 20.05.2019


1. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2019r.

2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 30.04.2019 r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 07.05.2019 r.

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej
do dnia 10.05.2019r. do godz. 15.00 na adres:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2 00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)


O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 30.05.2019 r.

4. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień 03.06.2019r. w godz. od 11.00 do 13.00 Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 31.05.2019r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I wraz z określeniem, ile osób będzie uczestniczyło w wizji lokalnej.

5. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 11.06.2019r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 14.06.2019r.

6. Opracowania studialne Etapu I składać należy do dnia 10.07.2019r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)


7. Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi do dnia 26.07.2019r.

8. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 09.08.2019r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 14.08.2018r.

9. Prace konkursowe składać należy do dnia 13.09.2019r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2 00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00).


10. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 24.09.2019r. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

11. O miejscu i dacie ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz ewentualnej dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-michalowice.sarp.warszawa.pl

wersja 19.04.2019

1. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2019r.

2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 30.04.2019 r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 07.05.2019 r.

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 10.05.2019r. do godz. 15.00 na adres:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2 00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)


O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 22.05.2019 r.

4. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień 28.05.2019r. w godz. od 11.00 do 13.00 Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 24.05.2019r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I wraz z określeniem, ile osób będzie uczestniczyło w wizji lokalnej.

5. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 03.06.2019r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 07.06.2019 r.

6. Opracowania studialne Etapu I składać należy do dnia 01.07.2019r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)


7. Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi do dnia 08.07.2019r.

8. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 22.07.2019r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 26.07.2018r.

9. Prace konkursowe składać należy do dnia 19.08.2019r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2 00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00).


10. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 28.08.2019r. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

11. O miejscu i dacie ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz ewentualnej dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-michalowice.sarp.warszawa.pl