Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w kontekście zmian w stosunku do MPZP.
b) Realność, trafność i sprawność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w kontekście obiektów i przestrzeni publicznych/społecznych.
c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku przedszkola.
d) Trafność lokalizacyjna przedszkola w kontekście istniejącego i planowanego zagospodarowania oraz zgodności z MPZP.
e) Trafność zaproponowanych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych w budynku przedszkola.


KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych przedszkola i zagospodarowania terenu.
b) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu.
c) Trafność przyjętych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych budynku i zagospodarowania.
d) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania.