19.04.2019
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
https://konkurs-michalowice.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2019/04/Ogłoszenie_Konkurs_Michałowice_-Opublikowane.pdf

https://konkurs-michalowice.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2019/04/Ogłoszenie_Konkurs_Michałowice-Opublikowane-Zmiana_1.pdf

7.05.2019
Opublikowano wyjaśnienie regulaminu konkursu.

20.05.2019
Ze względu na dużą ilość wniosków o zakwalifikowanie do konkursu (112) zmianie ulega harmonogram. Zaktualizowany harmonogram dostępny jest w zakładce „harmonogram”. Pismo informujące o zmianie terminów dostępne jest pod poniższym linkiem: 19.05.15_Pismo_zmiana_terminów_Konkurs_Michałowice.pdf

30.05.2019
Poniżej opublikowano informację dotyczącą liczby zakwalifikowanych uczestników konkursu: Informacja_o_wynikach_kwalifikacji_konkurs_michalowice.pdf

14.06.2019
Opublikowano odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu do Regulaminu.

Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – Zestaw 01
Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – Zestaw 02
Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – Zestaw 03
Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – Zestaw 04
Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – Zestaw 05

26.07.2019
Opublikowano wyniki Etapu I konkursu
19.07.26_Zawiadomienie_Uczestnikow_Konkursu_o_kwalifikacji_do_Etapu_II_Michalowice.pdf